εὔχευ

εὔχευ
εὔχομαι
pray
imperf ind mp 2nd sg (epic doric ionic)
εὔχομαι
pray
pres imperat mp 2nd sg (epic doric ionic)
εὔχομαι
pray
imperf ind mp 2nd sg (epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”